תעודות

 

               

               

תעודת חבר
באיגוד הישראלי
לכירורגיה פלסטית

               

תעודת סיום התמחות על
(fellowship) בכירורגיה
פלסטית באוניברסיטת הרווארד
היוקרתית בבוסטון, ארה"ב.

               

תעודת מומחה
בכירורגיה פלסטית

                                     
                                   

רישיון רופא

               

תעודת חבר
באיגוד הישראלי
לכירורגיה פלסטית